Tất cả 1220 công cụ, nền tảng Martech do Martod lựa chọn (2018)

Phat
Phat

Sẽ không có link download toàn bộ tại đây. Chúng tôi khuyên các bạn chỉ chọn những danh mục cần thiết.

tổng hợp martech

Đây là những công cụ được lọc từ bảng thống kê Martech 2018 Chiefmartec.

Nhóm chúng tôi đã phải làm việc trong xuốt 72h để giúp bạn có những công cụ, nền tảng Martech tốt nhất.

Chúng tôi đánh giá một công cụ, nền tảng dựa trên: Sự phổ biến, Số người nhắc về thương hiệu trên Social Media, Chất lượng của những trang giới thiệu và điểm đánh giá thủ công của Martod

1. ABM (7)

2. Advocacy, Loyalty & Referrals (10)

3. Affiliate Marketing & Management (22)

4. Agile & Lean Management (5)

5. Audience/Marketing Data & Data Enhancement (31)

6. Budgeting & Finance (3)

7. Business/Customer Intelligence & Data Science (27)

8. Call Analytics & Management (4)

9. Channel, Partner & Local Marketing (11)

10. CMS & Web Experience Management (59)

11. Collaboration (29)

12. Community & Reviews (42)

13. Content Marketing (56)

14. CRM (25)

15. Customer Data Platform (9)

16. Customer Experience, Service & Success (45)

17. DAM & MRM (17)

18. Dashboards & Data Visualization (12)

19. Display & Programmatic Advertising (49)

20. DMP (23)

21. Ecommerce Marketing (25)

22. Ecommerce Platforms & Carts (67)

23. Email Marketing (40)

24. Events, Meetings & Webinars (52)

25. Governance, Compliance and Privacy (4)

26. Influencers (10)

27. Interactive Content (42)

28. iPaaS, Cloud/Data Integration & Tag Management (27)

29. Live Chat & Chatbots (26)

30. Marketing Analytics, Performance & Attribution (11)

31. Marketing Automation & Campaign/Lead Management (39)

32. Mobile & Web Analytics (43)

33. Mobile Apps (14)

34. Mobile Marketing (31)

35. Native/Content Advertising (17)

36. Optimization, Personalization & Testing (32)

37. PR (17)

38. Print (7)

39. Product Management (4)

40. Projects & Workflow (13)

41. Retail, Proximity & IoT Marketing (16)

42. Sales Automation, Enablement & Intelligence (38)

43. Search & Social Advertising (21)

44. SEO (29)

45. Social Media Marketing & Monitoring (39)

46. Talent Management (18)

47. Vendor Analysis (19)

48. Video Advertising (15)

49. Video Marketing (18)