Là biên tập viên tại Martod. Thích viết lách, đọc tiểu thuyết những lúc buồn. Bạn có thể tìm cô ấy trên Facebook.

Một số bài viết của Ngoc Tram